Medlemmer

Elev- og Studenterkooperativet er stærkt forankret i den danske elev- og studenterbevægelse, og vores medlemmer tæller både organisationer, der repræsenterer elever og studerende på nationalt niveau, og ikke mindst studenterhuse. Alle vores aktiviteter er udviklet i samarbejde med vores medlemmer, hvilket betyder at indholdet i aktiviteterne er kvalificeret og skarpt. 

Læs mere om vores medlemmer nedenfor.  


Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er gymnasieelevers interesseorganisation, som kæmper for at forbedre uddannelsessystemet og gymnasieelevernes hverdag. DGS laver både lobbyarbejde og mødes med politikere, fagforeninger og andre organisationer, og arrangerer demonstrationer og aktioner, hvor du som almindelig elev kan gå på gaden og vise din holdning til det uddannelsessystem, vi har nu.

Læs mere om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning her.Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO)

Erhvervsskolernes ElevOrganisation er af og for elever på teknisk skole og HTX. EEO arbejder for reel indflydelse ude på uddannelserne gennem elevråd, skolebestyrelser og overalt, hvor der kan opnås indflydelse gennem såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk arbejde.

Læs mere om Erhvervsskolernes ElevOrganisation her.


Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever blev dannet i 1979, og repræsenterer alle HG- og HHX-elever. LHs formål er at varetage handelsskoleelevernes interesser. Foreningen er ‘for handelsskoleelever af handelsskoleelever’. Det betyder, at det er handelsskoleelever som er aktive i organisation, som sammen kæmper for bedre vilkår for alle.

Læs mere om Landssammenslutningen af Handelsskoleelever her.Studenterrådet ved Københavns Universitet (SRKU)

Studenterrådet ved Københavns Universitet er de studerendes fælles interesseorganisation og har eksisteret siden 1912. Studenterrådet består af over 60 fagråd og 6 fakultetsråd. I hvert fagråd arbejdes der for at forbedre uddannelse og studiemiljø, og i Studenterrådet arbejdes der sammen på tværs af fag og fakulteter med det formål at skabe et bedre universitet og en bedre hverdag som studerende.

Læs mere om Studenterrådet ved Københavns Universitet her.Studenterhuset

Studenterhuset er placeret i Indre by – lige ved Rundetårn. Studenterhuset er stedet, hvor studerende mødes på tværs af Københavns Universitets mange fakulteter og fag. Huset er drevet af studerende sammen med en lille stab af ansatte, hvor man i fællesskab arbejder for at skabe masser af god stemning, debatter, koncerter, events og aktiviteter.

Læs mere om Studenterhuset her.Station

Station – A Student Innovation House, er et nyt studenterhus, der bliver til gennem en omfattende transformation af den 100 år gamle politistation, der ligger i forlængelse af Copenhagen Business Schools campusområde. Ambitionen er at skabe en visionær og engagerende platform, hvor studerende – i samarbejde med verdensklasse forskere og aktører fra den private, offentlige og civile sektor – samskaber bæredygtige, positive samfundsforandringer. Station åbnede i efteråret 2020, og summer allerede af liv gennem sekretariatet og de mange engagerede projektgrupper bestående af virkelystne studerende fra hele Københavnsområdet. 

Læs mere om Station her.


Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) 

SLS er en studenterpolitisk organisation, der nationalt arbejder for at sikre, forbedre og udvikle vilkårene for de sygeplejestuderende i Danmark. Lokalt varetager SLS’ lokalbestyrelser de sygeplejestuderendes interesser. SLS er en del af Dansk Sygeplejeråd (DSR), og har seks delegerede til DSR’s kongres. SLS’ formand sidder i DSR’s hovedbestyrelse. På landsplan er mere end 80% af alle sygeplejestuderende medlem af SLS. 

Læs mere om Sygeplejestuderendes Landssammenslutning her.