Aktiviteter

I Elev- og Studenterkooperativet tror vi på, at studerende, elever og lærlinge trods deres ofte vidt forskellige uddannelsesretninger og ståsted i livet, alle har en masse ting til fælles og vil have stor glæde af at arbejde tættere sammen.

Vi er alle sammen uddannelsesaktive med et lille økonomisk råderum, men har samtidig stor idérigdom, netværk og masser af viden! Det er med udgangspunkt i og brug af disse grundpiller at aktiviteter og projekter i Elev- og Studenterkooperativet får liv.

Her på siden kan du se, hvilke initiativer vi allerede har igangsat og, hvordan du kan bruge dem.