Fællesspisning i almene ungdomsboliger

Projekt med De Unges Almene Boligselskab om bekæmpelse af ensomhed

Fællesskabet har lidt et knæk under corona, og sammen med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Danske Studerendes Fællesråd (DSF) har Elev- og Studenterkooperativet modtaget penge fra en stor ensomhedspulje til et projekt omkring at skabe mere fællesskab på 17 kollegier. 

Vi søger nu tovholdere på kollegierne, som vil være med til at skabe det bedste fællesspisningsarrangement. Som tovholder sætter du rammerne for fællesspisningen på dit kollegie – der vil være fælles madlavning, spisning, underholdning og man vil som tovholder få indflydelse på det hele.

Det eneste det koster at være med, er den tid I bruger på det. Selve arrangementet på kollegierne kommer til at være gratis at deltage i.

Den store kollegie-fællesspisning finder sted torsdag d. 11/11. Hvis du er interesseret i at blive tovholder eller har spørgsmål, så skriv en mail til gertrud@esknet.dk.