Fællesspisning i almene ungdomsboliger

Projekt med De Unges Almene Boligselskab om bekæmpelse af ensomhed

Fællesskabet har lidt et knæk under corona, og sammen med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Danske Studerendes Fællesråd (DSF) har Elev- og Studenterkooperativet modtaget penge fra en stor ensomhedspulje til et projekt der handler om at skabe mere fællesskab på 17 kollegier. 

Fællesspisningen fandt sted i november 2021, med stor succes for de deltagende kollegier. Over 100 kollegiebeboere deltog i fællesspisningen.

Et stort tak skal lyde til alle tovholderne fra kollegierne, der sørgede for at det blev en succes. Tovholderne fik sat rammerne for fællesspisningen på afdelingerne, hvor de fik hjælp og vejledning fra Elev- og Studenterkooperativet til at organisere fælles madlavning, spisning, underholdning og mere.

Vi håber, at vi får muligheden for at faciliterer et lignende projekt i fremtiden.