Bestyrelseskurser for elevrepræsentanter

 

Ude på landets mange ungdomsuddannelser, sidder der elevrepræsentanter i deres skoles bestyrelse. Alle repræsenterer de mange hundreder af deres medelever, med det til fælles, at de er drevne og engageret i elevers rettigheder, og deres skoles udvikling. Det er dog ikke givet, at disse elever er blevet klædt ordentligt på til at påtage sig dette arbejde og ansvar. Ude på ungdomsuddannelserne er der ikke en stærk tradition for at tilbyde elevrepræsentanter opkvalificerende kurser, hvorfor der er et enormt behov herfor.   

Vi tilbyder et én-dagskursus med fokus på bestyrelsesarbejdet, hvor deltagerne kommer igennem alt fra det formelle ansvar som bestyrelsesmedlem, over økonomi og budgetter, til hvordan man skaber indflydelse via sit mandat. Kurset er udformet i øjenhøjde med deltagerne for at sikre, at indhold matcher behov og forventninger, ligesom de erfarne oplægsholdere formidler deres viden på en sådan måde, at alle kan være med. 

Blandt eleverne er der stor tilfredshed at spore, hvilket også bakkes op bl.a. af rektor, Elsebeth Gabel Austin, på Hjørring Gymnasium STX & HF:

“Fra Hjørring Gymnasium deltog begge elevrepræsentanter fra bestyrelsen på det seneste bestyrelseskursus d. 24. september. Begge har udtrykt stor tilfredshed bagefter: det havde været et virkelig udbytterigt kursus, og i tilgift havde de haft meget ud af at møde de andre elevrepræsentanter og udveksle deres erfaringer fra gymnasiebestyrelserne. Vores to elever kom således tydeligt inspireret hjem med et bedre grundlag for at indgå i bestyrelsens diskussioner. De har nu fået lyst og mod til at bidrage aktivt i bestyrelsesarbejdet på mere lige fod med de øvrige medlemmer.”

– Elsebeth Gabel Austin, Rektor, Hjørring Gymnasium STX & HF

Deltagelse i kurserne foregår via en abonnementsordning, der sikrer at tilmeldte institutioner altid har mulighed for at sende nuværende eller kommende elevrepræsentanter på kursus.

Læs mere om vilkår og betingelser for tilmelding, abonnementsordning og aflysningspolitik her.

Du kan læse mere om vores kurser for skoleåret 21/22 her. Har du lyst til at høre mere om bestyrelseskurserne, er du eller din skoleadministration meget velkommen til at kontakte os.

Datoer for efteråret 2022:

Aarhus: 10. oktober

København: 19. september & 14. november.

Pris: 4.800 kr. eks moms pr. skoleår for op til 4 elever. 2.400 kr. eks moms for en enkelt elev.

Skriv til kurser@esknet.dk for tilmelding.

Bemærk: Ved tilmelding accepteres samtidigt vilkår og betingelser for tilmelding og aflysning.