Eventkurser: Fællesskab for trivsel

DGS og ESK præsenterer: Fællesskab for trivsel

Endelig er samfundet åbnet op og i gang igen! Vi skal have gang i den gode hverdag på gymnasierne igen med alt det sociale liv der hører til, og som sikrer en god trivsel.

I samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, holder vi kurser netop for elever der er aktive i at skabe liv på skolerne gennem fester, fredagscaféer, musicals, teater, hyggegrupper, eventudvalg og meget mere.

På kurset vil vi have fokus på eventplanlægning, hvordan man kan skabe fede sociale arrangementer uden alkohol, og hvordan man kan sikre at elever der ikke drikker er en del af det sociale liv på skolen og ikke føler sig udenfor. Derudover har vi også fokus på hvordan man kan skabe en kultur, der er tryg og inkluderende for alle, hvor der er nultolerance overfor grænseoverskridende adfærd.

Kurserne understøtter det elevdemokratiske arbejde ved at klæde de aktive elever på til at genopbygge det sociale fællesskab som er afgørende for elevernes trivsel, særligt nu.

Indholdet vil dække over:
– Projektstyring og eventplanlægning
– Rekruttering og fastholdelse af frivillige
– Inspirationsoplæg om eventiværksætteri
– Fede aktiviteter uden alkohol
– Oplæg og workshop om samtykke og trygge fester 
– Erfaringsudveksling

Praktisk information:
Målgruppe: Alle elever og kursister der er aktive i sociale udvalg på ungdomsuddannelser

Tid og sted:
København: 14. marts 2022

Aarhus: 9. maj 2022

Pris: 2.400 kr. eks. moms pr. skoleår for op til 4 elever. 1.200 kr. eks. moms for en enkelt elev.

Tilmelding: Tilmelding skal ske skriftligt senest en uge inden det pågældende kursus til kurser@esknet.dk. Skriv navn og e-mailadresse på de deltagende elever.

Vi håber at rektorer og uddannelsesledere vil være behjælpelige med at godskrive elever og kursisters fravær på dagen, da kurset understøtter det elevdemokratiske arbejde.