DGS og ESK præsenterer: Fællesskab for trivsel

Endelig er samfundet åbnet op og i gang igen! Vi skal have gang i den gode hverdag på gymnasierne igen med alt det sociale liv der hører til, og som sikrer en god trivsel.

I samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, holder vi kurser netop for elever der er aktive i at skabe liv på skolerne gennem fester, fredagscaféer, musicals, teater, hyggegrupper, eventudvalg og meget mere.

På kurset vil vi have fokus på projektstyring, hvordan man kan skabe fede sociale arrangementer uden alkohol, og hvordan man kan sikre at elever der ikke drikker er en del af det sociale liv på skolen og ikke føler sig udenfor. Derudover har vi også fokus på hvordan man kan skabe en kultur, der er tryg og inkluderende for alle, hvor der er nultolerance overfor grænseoverskridende adfærd.

Kurserne understøtter det elevdemokratiske arbejde ved at klæde de aktive elever på til at genopbygge det sociale fællesskab som er afgørende for elevernes trivsel, særligt nu.

Indholdet vil dække over:
– Projektstyring og økonomi
– Rekruttering og fastholdelse af frivillige
– Inspirationsoplæg om eventiværksætteri
– Fede aktiviteter uden alkohol
– Oplæg og workshop om køn, samtykke og trygge fester fra DareGender
– Erfaringsudvekslinger og workshops

Praktisk information:
Målgruppe: STX og HF elever som er aktive i sociale udvalg

Tid og sted:
Aarhus: 11. oktober kl 9 – 16

København: 15. november kl 9 – 16

Tilmelding: Tilmelding skal ske skriftligt senest en uge inden det pågældende kursus til kurser@esknet.dk. Skriv navn og e-mailadresse på de deltagende elever.

Pris: Gratis at deltage og eks. transport

Vi håber at rektorer og uddannelsesledere vil være behjælpelige med at godskrive elevers fravær på dagen, da kurset understøtter det elevdemokratiske arbejde.