Udvalgskurser: Fællesskab for trivsel

DGS og ESK præsenterer: Fællesskab for trivsel

Endelig er samfundet åbnet op og i gang igen! Vi skal have gang i den gode hverdag på gymnasierne igen med alt det sociale liv der hører til, og som sikrer en god trivsel.

I samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, holder vi kurser netop for elever der er aktive i at skabe liv på skolerne gennem fester, fredagscaféer, musicals, teater, hyggegrupper, eventudvalg og meget mere.

På kurset vil vi have fokus på eventplanlægning, inspiration til at få gang i det sociale liv, og hvordan udvalgene organiserer sig bedst muligt. Derudover har vi også fokus på hvordan man kan skabe en kultur, der er tryg og inkluderende for alle.

Kurserne understøtter det elevdemokratiske arbejde ved at klæde de aktive elever på til at genopbygge det sociale fællesskab som er afgørende for elevernes trivsel.

Indholdet dækker over:
– Projektstyring og eventplanlægning
– Rekruttering og fastholdelse af frivillige
– Inspirationsoplæg om udvalgsarbejde
– Oplæg og workshop om tryghed på skolen 
– Erfaringsudveksling

Praktisk information:
Målgruppe: Alle elever og kursister der er aktive i sociale udvalg på ungdomsuddannelser

Tid og sted, efterårets kurser 2022:
København: 19. september og 14. november

Aarhus: 10. oktober

Pris: 2.400 kr. eks. moms pr. skoleår for op til 4 elever. 1.200 kr. eks. moms for en enkelt elev.
Kurset er støttet af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Tilmelding: Tilmelding skal ske skriftligt senest en uge inden det pågældende kursus til kurser@esknet.dk. Skriv navn og e-mailadresse på de deltagende elever.

Vi håber at rektorer og uddannelsesledere vil være behjælpelige med at godskrive elever og kursisters fravær på dagen, da kurset understøtter det elevdemokratiske arbejde.